आइतबार मे 19, 2024विषयनश्वर र अमर

SubjectMortals And Immortals

वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: रोमी 8: 14

"परमेश्वरका साँचो छोरा-छोरीहरू भनेका ती नै हुन् जो परमेश्वरकै आत्माद्वारा डोर्याइएका हुन्छन्।"Golden Text: Romans 8 : 14

For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.
PDF Downloads:


पाठ के ऑडियो के लिए यहां क्लिक करें

YouTube पर सुनने के लिए यहां क्लिक करेंउत्तरदायी पढाइ: कलस्सी 1: 1, 2, 9-13


1     ख्रीष्ट येशूको प्रेरित पावलबाट। म एक जना प्रेरित हुँ किनकि परमेश्वरले यही चाहनु भयो। तिमोथी ख्रीष्टमा भएका हाम्रा भाइबाट पनि।

2     कलस्सेमा बस्ने जो ख्रीष्टमा भएका पवित्र र विश्वासी दाज्यू-भाइ दिदी-बहिनीहरूलाई। तिमीहरूलाई हाम्रा पिता परमेश्वरबाट अनुग्रह र शान्ति मिलोस।

9     तिमीहरूको बारेमा यी सब कुराहरू हामीले सुनेको दिनदेखि, हामी तिमीहरूकोलागि लगातार प्रार्थना गरिरहेका छौ। हामी निम्नलिखित कारणहरूकोलागि प्रार्थना गर्छौं: परमेश्वरको इच्छा अनुसार जम्मै कुराहरूमा तिमीहरूको परिपक्क ज्ञान होस, आत्मिक कुराहरू बुझ्नलाई ज्ञान र शक्ति बढोस्।

10     तिमीहरू यस्तो तरहले बाँच्न सक कि तिमीहरूले प्रभुमा गौरव ल्याउने छौ अनि प्रत्येक तरिकाले उहाँलाई खुशी पार्नेछौं। तिमीहरू सबैले असल गर्ने छौ अनि परमेश्वरको ज्ञानमा विकसित हुन सक्छौ।

11     तिमी परमेश्वरको गौरवमय शक्तिले शक्तिशाली बन्न सक्ने छौ ताकि तिमी धैर्य हुनेछौ अनि सबै कष्टहरू सहन सक्ने छौ।तब तिमीहरू खुशी हुन सक्छौ।

12     अनि तिमीले पितालाई धन्यवाद चढाउँने छौ, जसले तिमीलाई परमेश्वरका मानिसहरू जो प्रकाशमा बाँच्छन् परमेश्वरले तिमीहरूको निम्ति तयार गरेका चीजहरूमा भाग लिन योग्य गराउनु भयो।

13     अन्धकारको शक्तिबाट परमेश्वरले हामीलाई मुक्त गर्नु भएको छ। अनि उहाँले हामीलाई आफ्ना प्यारा पुत्रको राज्यमा ल्याउनु भएको छ।

Responsive Reading: Colossians 1 : 1, 2, 9-13

1.     Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timotheus our brother,

2.     To the saints and faithful brethren in Christ.

9.     For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding;

10.     That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God;

11.     Strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and longsuffering with joyfulness;

12.     Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light:

13.     Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son.पाठ सेर्मनबाइबलबाट


1. मत्ती 4: 23 (से 3rd,)

23     येशूले गालीलका सबै ठाउँहरूमा यात्रा गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूको सभाघरहरूमा सिकाउन लाग्नुभयो अनि स्वर्गको राज्यको बारेमा सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो।

1. Matthew 4 : 23 (to 3rd ,)

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom,

2. मत्ती 5: 2, 5, 8

2     उहाँले तिनीहरूलाई सिकाउन थाल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो,

5     धन्य विनम्र हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्।

8     धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्।

2. Matthew 5 : 2, 5, 8

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

5     Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.

8     Blessed are the pure in heart: for they shall see God.

3. मत्ती 18: 2-4

2     येशूले एकजना सानो बालकलाई आफूकहाँ बोलाउनुभयो। अनि चेलाहरूको अघि त्यो बालकलाई उभ्याउनु भयो।

3     अनि भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु। यदि तिमीहरू सानो बालकहरू जस्तै बदलिएनौ भने तिमीहरू स्वर्गको राज्यमा कहिल्यै प्रवेश गर्न सक्नेछैनौ।

4     जसले आफूलाई यो सानो बालक झैं आफूलाई नम्र बनाउन सक्छ स्वर्गको राज्यमा उही महान हुन्छ।

3. Matthew 18 : 2-4

2     And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them,

3     And said, Verily I say unto you, Except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven.

4     Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven.

4. मत्ती 19: 13, 14

13     त्यसपछि मानिसहरू आफ्ना बाल-बालिकहरूलाई लिएर येशूकहाँ गए ताकि उहाँले तिनीहरू माथि आफ्ना हात राखेर प्रार्थना गरिदिनु भएको चाहन्थ्यो। जब उहाँका चेलाहरूले यो देखे, तिनीहरूले मानिसहरूलाई हप्काएर त्यसो गर्न दिएनन्।

14     तर येशूले भन्नुभयो, स-साना बालकहरूलाई मकहाँ आउन नरोक। किनभने स्वर्गको राज्य यी साना बालकहरू जस्तै मानिसहरूको हो।

4. Matthew 19 : 13, 14

13     Then were there brought unto him little children, that he should put his hands on them, and pray: and the disciples rebuked them.

14     But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven.

5. 1 शमूएल 1: 1 (से 3rd,), 2, 10, 11 (से 8th,), 19 (र एल्काना), 20, 24-26 (से 1st,), 27, 28 (से 1st.)

1     त्यहाँ एल्काना नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। तिनी एप्रैमको पहाडी प्रदेश रामा शहरमा बस्थे। तिनी सूपी परिवारका थिए। तिनका पिताको नाउँ यरोहाम, बाजेको नाउँ एलीहू र बराजुको नाउँ तोहू थियो। तोहू चाहि सूपका छोरा थिए। सूप एप्रेम परिवार समूहबाटका थिए।

2     एल्कानाका दुइवटी पत्नी थिए। एउटीको नाउँ हन्ना र अर्कीको नाउँ पनिन्ना थियो। पनिन्नाका नानीहरू थिए, तर हन्नाका नानीहरू थिएनन्।

10     हन्ना साह्रै नै दुःखी थिइन्। यसर्थ जब तिनले प्रार्थना गर्न शुरू गरिन तिनी साह्रै रोइन्।

11     तिनले परमेश्वरलाई भाकल गर्दै भनिन्, हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु म अफसोसमा छु। तपाईंले मलाई दया गर्नुहोस्। ममाथि कृपालु हुनुहोस् म तपाईंकी दासी हुँ। यदि तपाईंले मलाई एउटा छोरा दिनुभयो भने त्यो बाँचुञ्जेलसम्म म त्यसलाई तपाईंकै सेवामा अर्पण गर्नेछु। त्यस बालकले कहिले पनि दाखरस पिउने छैन र त्यसको कपाल पनि काटीने छैन्।

19     ...एल्कानाले आफ्नी पत्नी हन्नासित सहवास गरे। परमप्रभुले पछि हन्नालाई सम्झनु भयो।

20     तिनी गर्भवती भइन्। समय पुगेपछि हन्नाले एउटा छोरो जन्माइन्। तिनले छोराको नाउँ शमूएलराखिन्। तिनले भनिन्, यसको नाउँ शामूएल हो किनभने यसलाई मैले परमप्रभुसित मागेकी हुँ।

24     जब नानी ठूलो भयो अनि ठोस भोजन खान थाल्यो हन्नाले नानीलाई परमप्रभुको मन्दिर शीलोमा लगिन्। हन्नाले आफूसँग एउटा तीन वर्षको साँढे, चार पाथी पीठो र एक मसक दाखरस पनि लिएर गइन्।

25     तिनीहरूले परमप्रभुको आराधना गरे। त्यसपछि साँढेलाई बलि चढाए पश्चात तिनीहरूले नानी पूजाहारी एलीलाई दिए।

26     अनि भनिन्।

27     मैले बालकको निम्ति प्रार्थना गरेकी थिएँ अनि परमप्रभुले मलाई बालक दिनुभयो र आभारी तुल्याउनु भयो।

28     अब यस बालकलाई परमप्रभुमा अर्पण गर्दैछु। सारा जीवन नै परमप्रभुको भएर यो यही रहनेछ। तब हन्नाले बालकलाई त्यही छोडीदिइन् अनि परमप्रभुको आराधना गरिन्।हन्नाले धन्यवाद दिन्छिन्।

5. I Samuel 1 : 1 (to 3rd ,), 2, 10, 11 (to 8th ,), 19 (and Elkanah), 20, 24-26 (to 1st ,), 27, 28 (to 1st .)

1     Now there was a certain man of Ramathaim-zophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah,

2     And he had two wives; the name of the one was Hannah, and the name of the other Peninnah: and Peninnah had children, but Hannah had no children.

10     And she was in bitterness of soul, and prayed unto the Lord, and wept sore.

11     And she vowed a vow, and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man child, then I will give him unto the Lord all the days of his life,

19     …and Elkanah knew Hannah his wife; and the Lord remembered her.

20     Wherefore it came to pass, when the time was come about after Hannah had conceived, that she bare a son, and called his name Samuel, saying, Because I have asked him of the Lord.

24     And when she had weaned him, she took him up with her, with three bullocks, and one ephah of flour, and a bottle of wine, and brought him unto the house of the Lord in Shiloh: and the child was young.

25     And they slew a bullock, and brought the child to Eli.

26     And she said,

27     For this child I prayed; and the Lord hath given me my petition which I asked of him:

28     Therefore also I have lent him to the Lord; as long as he liveth he shall be lent to the Lord.

6. 1 शमूएल 3: 1, 2 (से 2nd,), 3 (र शमूएल)-10, 19

1     एलीको अधीनमा रहेर बालक शमूएलले परमप्रभुको सेवा गर्थे। त्यस बेला परमप्रभु मानिसहरूसंग सिधै धेरै जस्तो बोल्नुहुन्थेन। उहाँले धेरै मानिसहरूलाई दर्शनहरू दिनु भएन।

2     एली लगभग अन्धा जस्तै भइसकेका थिए। एक रात तिनी ओछ्यानमा पल्टिरहेका थिए।

3     i;...र शमूएल सुत्न पल्टियो।

4     परमप्रभुले शमूएललाई बोलाउनु भयो। म यहाँ हाजीर छु शमूएलले उत्तर दिए।

5     शमूएलले सोचे एलीले उसलाई बोलाएको यसकारण शमूएल हतारीएर एलीकहाँ गए। शमूएलले आफ्नो उपस्थिति जाहेर गरेर भने, तपाईंले मलाई बोलाउनुभयो, म यहाँ छु। तर एलीले भने, मैले तिमीलाई बोलाएको होइन। आफ्नो ओछ्यानमा गएर सुत शमूएल आफ्नो ओछ्यानमा गए।

6     परमप्रभुले फेरि बोलाउनु भयो, शमूएल! शमूएल फेरि एलीको ओछ्यानमा गएर भने, तपाईंले मलाई बोलाउनु भएको हो, म यहाँ छु। एलीले भने, मैले बोलाएको छैन मेरो छोरा! जाऊ, गएर सुत।

7     अहिलेसम्म शमूएलले व्यक्तिगत रूपमा परमप्रभुलाई चिनेका थिएनन्। परमप्रभुले शमूएल सँग सिधै बातचित गर्नु भएको थिएन।

8     परमप्रभुले शमूललाई तेस्रो चोटि बोलाउनु भयो। शमूएल उठेर फेरि एलीको छेउ पुगे। शमूएलले भने, म यहाँ छु, तपाईंले मलाई बोलाउँनु भयो। त्यत्तिबेला भने एलीले बुझे कि परमप्रभुले शमूएललाई बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो।

9     एलीले शमूएललाई भने, ओछ्यानमा जाऊ! यदि फेरि बेलाउँनु भयो भने भन्नु, परमप्रभु भन्नुहोस्। म तपाईंको दास हुँ र तपाईंले भन्नु भएको सुन्दैछु। यसकारण शमूएल ओछ्यानमा गए।

10     परमप्रभु त्यहाँ प्रकट हुनुभयो र पहिलेको जस्तै बोलाउनु भयो, शमूएल, शमूएल! शमूएलले भने, भन्नुहोस्! परमप्रभु म तपाईंको दास हुँ अनि सुन्दैछु।

19     शमूएल अझ ठूलो हुँदै गए। परमप्रभु शमूएलसित हुनु हुन्थ्यो। परमप्रभुले शमूएलको कुनै सन्देशलाई पनि झूटो हुने मौका दिनुभएन।

6. I Samuel 3 : 1, 2 (to 2nd ,), 3 (and Samuel)-10, 19

1     And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word of the Lord was precious in those days; there was no open vision.

2     And it came to pass at that time, when Eli was laid down in his place,

3     …and Samuel was laid down to sleep;

4     That the Lord called Samuel: and he answered, Here am I.

5     And he ran unto Eli, and said, Here am I; for thou calledst me. And he said, I called not; lie down again. And he went and lay down.

6     And the Lord called yet again, Samuel. And Samuel arose and went to Eli, and said, Here am I; for thou didst call me. And he answered, I called not, my son; lie down again.

7      Now Samuel did not yet know the Lord, neither was the word of the Lord yet revealed unto him.

8     And the Lord called Samuel again the third time. And he arose and went to Eli, and said, Here am I; for thou didst call me. And Eli perceived that the Lord had called the child.

9     Therefore Eli said unto Samuel, Go, lie down: and it shall be, if he call thee, that thou shalt say, Speak, Lord; for thy servant heareth. So Samuel went and lay down in his place.

10     And the Lord came, and stood, and called as at other times, Samuel, Samuel. Then Samuel answered, Speak; for thy servant heareth.

19     And Samuel grew, and the Lord was with him, and did let none of his words fall to the ground.

7. यूहन्ना 3: 1-5

1     हाँ निकोदेमस नाउँ भएको एकजना मानिस थिए। तिनी फरिसीहरू मध्ये एक अनि यहूदीहरूका अगुवाहरू मध्ये एकजना थिए।

2     एक-रात निकोदेमस् येशूकहाँ आए। उनले भने, रब्बी, हामी जान्दछौ तपाईं परमेश्0वरद्वारा पठाएको एकजना शिक्षक हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको सहयोग बिना तपाईंले जुन चमत्कारहरू गर्नु हुँदैछ कुनै मानिसले गर्नु सक्तैन।

3     येशूले उत्तर दिनु भयो, म तिमीलाई सत्य कुरा भन्छु। मानिस फेरि एकपल्ट जन्मनु पर्छ। यदि मानिस फेरि जन्मेन भने, त्यसले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पाउने छैन।

4     निकोदेमसले भने, एक मानिस जो बूढो छ, ऊ फेरि कसरी जन्मन सक्छ? के ऊ पुनः आमाको गर्भभित्र दोस्रो पल्ट पस्न सक्छ अनि फेरि जन्मछ?

5     तर येशूले भन्नुभयो, म तिमीलाई सत्य कुरा भन्छु। मान्छे पानि र आत्माबाट जन्मनु नै पर्छ। यदि उ त्यसरी जन्मेन भने, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्तैन।

7. John 3 : 1-5

1     There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:

2     The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.

3     Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.

4     Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother’s womb, and be born?

5     Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.

8. एफिसी 4: 1, 2 (से 1st,), 23

1     मकैदमा छु किन कि म प्रभुको हुँ। परमेश्वरले तिमीहरूलाई उनका मानिस भएर जीउन चुन्नु भयो। अब म तिमीहरूलाई परमेश्वरका मानिस भएर कसरी जीउनु पर्छ त्यो बताउछु।

2     सँधै नम्र र कोमल बन। धैर्य बन र आपस्तमा प्रेम पूर्वक रह।

23     तिमीहरू आफ्ना मन र आत्मामा नयाँ बनाइनु पर्छ।

8. Ephesians 4 : 1, 2 (to 1st ,), 23

1     I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,

2     With all lowliness and meekness,

23     And be renewed in the spirit of your mind;

9. रोमी 12: 2

2     सांसारिक स्तरमा आफूलाई परिवर्तन नगर। तर विचारको नयाँ बाटो अप्नाएर आफूलाई आन्तरिक रूपले परिवर्तन गर। अनि त्यसपछि तिमीहरू राम्रो के हो, उहाँलाई के मन पर्छ र सम्पूर्णता के हो, आफै परमेश्वरको इच्छा पत्तो लाउन सर्मथ हुने छौ।

9. Romans 12 : 2

2     And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.विज्ञान र स्वास्थ्य


1. 63: 5 (मा)-11

विज्ञानमा मानिस आत्माको सन्तान हो। सुन्दर, राम्रो र शुद्ध उसको वंश हो। उसको उत्पत्ति, नश्वरहरूको जस्तै, क्रूर प्रवृत्तिमा होइन, न त बुद्धिमा पुग्नु अघि भौतिक अवस्थाहरू पार गर्दैन। आत्मा उहाँको आदिम र परम स्रोत हो; भगवान उहाँका पिता हुनुहुन्छ, र जीवन उहाँको अस्तित्वको नियम हो।

1. 63 : 5 (In)-11

In Science man is the offspring of Spirit. The beautiful, good, and pure constitute his ancestry. His origin is not, like that of mortals, in brute instinct, nor does he pass through material conditions prior to reaching intelligence. Spirit is his primitive and ultimate source of being; God is his Father, and Life is the law of his being.

2. 492: 3-12

सही तर्कको लागि विचारको अगाडि एउटा मात्र तथ्य हुनुपर्छ, अर्थात् आध्यात्मिक अस्तित्व। वास्तवमा त्यहाँ अर्को कुनै अस्तित्व छैन, किनकि जीवन यसको असमानता, मृत्युसँग एकजुट हुन सक्दैन।

हुनु भनेको पवित्रता, सद्भाव, अमरता हो। यो पहिले नै प्रमाणित भइसकेको छ, यो ज्ञानले थोरै मात्रामा पनि नश्वरहरूको शारीरिक र नैतिक स्तरलाई माथि उठाउँछ, दीर्घायु बढाउँछ, चरित्र शुद्ध र उन्नत बनाउँछ। यसरी प्रगतिले अन्ततः सबै त्रुटिहरू नष्ट गर्नेछ, र प्रकाशमा अमरता ल्याउनेछ।

2. 492 : 3-12

For right reasoning there should be but one fact before the thought, namely, spiritual existence. In reality there is no other existence, since Life cannot be united to its unlikeness, mortality.

Being is holiness, harmony, immortality. It is already proved that a knowledge of this, even in small degree, will uplift the physical and moral standard of mortals, will increase longevity, will purify and elevate character. Thus progress will finally destroy all error, and bring immortality to light.

3. 130: 15-25

क्रिस्चियन विज्ञानले, ठीकसँग बुझेकोले, आध्यात्मिक तथ्यहरू विरुद्ध लड्ने भौतिक विश्वासहरूको मानव दिमागलाई अयोग्य बनाउँछ; र यी भौतिक विश्वासहरूलाई अस्वीकार गरिनु पर्छ र सत्यको लागि ठाउँ बनाउन बाहिर फ्याँकिनुपर्छ। तपाईंले पहिले नै भरिएको भाँडाको सामग्रीमा थप्न सक्नुहुन्न। कुरामा वयस्कको विश्वासलाई हल्लाउन र ईश्वरमा विश्वासको दाना जगाउनको लागि लामो परिश्रम गर्दै, - शरीरलाई सामंजस्यपूर्ण बनाउनको लागि आत्माको क्षमताको झलक, - लेखकले साना बच्चाहरूप्रति हाम्रा मालिकको मायालाई बारम्बार सम्झेका छन्, र कसरी साँच्चै बुझेका छन्। जस्तै तिनीहरू स्वर्गीय राज्यका हुन्।

3. 130 : 15-25

Christian Science, properly understood, would disabuse the human mind of material beliefs which war against spiritual facts; and these material beliefs must be denied and cast out to make place for truth. You cannot add to the contents of a vessel already full. Laboring long to shake the adult's faith in matter and to inculcate a grain of faith in God, — an inkling of the ability of Spirit to make the body harmonious, — the author has often remembered our Master's love for little children, and understood how truly such as they belong to the heavenly kingdom.

4. 236: 23-6

आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई सकेसम्म चाँडो स्वास्थ्य र पवित्रताको सत्यता सिकाउनुपर्छ। बच्चाहरू वयस्कहरू भन्दा धेरै मनमोहक हुन्छन्, र उनीहरूलाई खुसी र राम्रो बनाउने सरल सत्यहरूलाई माया गर्न अझ सजिलैसँग सिक्छन्।

येशूले साना बच्चाहरूलाई तिनीहरूको गलतबाट स्वतन्त्रता र तिनीहरूको सही ग्रहणशीलताको कारण माया गर्नुभयो। जब उमेर दुई मतको बीचमा रोकिएको छ वा झूटा विश्वासहरूसँग लडिरहेको छ, युवाहरूले सत्यतर्फ सजिलो र द्रुत गतिमा अघि बढ्छ।

कहिलेकाहीँ मेरो व्याख्या सुन्ने एउटी सानी केटीले आफ्नो औंलामा नराम्ररी चोट लगाई। उसले ख्याल नगरेको जस्तो लाग्यो । यसबारे सोध्दा उनले सहजै जवाफ दिइन्, ‘विषयमा कुनै सनसनी छैन । मुसुक्क हाँस्दै आँखा चिम्लिएर उनले हाल थपिन्, "आमा, मेरो औंला अलि दुखेको छैन।"

4. 236 : 23-6

Parents should teach their children at the earliest possible period the truths of health and holiness. Children are more tractable than adults, and learn more readily to love the simple verities that will make them happy and good.

Jesus loved little children because of their freedom from wrong and their receptiveness of right. While age is halting between two opinions or battling with false beliefs, youth makes easy and rapid strides towards Truth.

A little girl, who had occasionally listened to my explanations, badly wounded her finger. She seemed not to notice it. On being questioned about it she answered ingenuously, "There is no sensation in matter." Bounding off with laughing eyes, she presently added, "Mamma, my finger is not a bit sore."

5. 237: 10-22

आमाबाबुको अधिक जिद्दी विश्वास र सिद्धान्तहरूले अक्सर आफ्नो र तिनीहरूका सन्तानको दिमागमा राम्रो बीउ निसास्छ। "हावाका चराहरू" जस्तै अन्धविश्वासले राम्रो बीउ अंकुर्नुअघि नै खोस्छ।

बच्चाहरूलाई तिनीहरूको पहिलो पाठहरू मध्ये सत्य-उपचार, क्रिश्चियन विज्ञान सिकाउनुपर्छ, र रोगको बारेमा सिद्धान्तहरू वा विचारहरू छलफल गर्न वा मनोरञ्जन गर्नबाट रोकिनुपर्छ। त्रुटि र यसको पीडाको अनुभवलाई रोक्नको लागि, आफ्ना बच्चाहरूको दिमागबाट पापी वा रोगग्रस्त विचारहरू टाढा राख्नुहोस्। पछिल्लोलाई पहिलेको जस्तै सिद्धान्तमा बहिष्कृत गर्नुपर्छ। यसले क्रिश्चियन विज्ञानलाई प्रारम्भिक उपलब्ध गराउँछ।

5. 237 : 10-22

The more stubborn beliefs and theories of parents often choke the good seed in the minds of themselves and their offspring. Superstition, like "the fowls of the air," snatches away the good seed before it has sprouted.

Children should be taught the Truth-cure, Christian Science, among their first lessons, and kept from discussing or entertaining theories or thoughts about sickness. To prevent the experience of error and its sufferings, keep out of the minds of your children either sinful or diseased thoughts. The latter should be excluded on the same principle as the former. This makes Christian Science early available.

6. 323: 28-6

क्रिश्चियन विज्ञानका प्रभावहरू त्यति देखिएका छैनन् जति महसुस गरिएको छ। यो सत्यको "अझै सानो आवाज" हो। हामी या त यो कथनबाट टाढिएका छौं, वा हामी यसलाई सुन्दै माथि जाँदैछौं। सानो बच्चाको रूपमा बन्न र नयाँको लागि पुरानो छोड्ने इच्छा, उन्नत विचारलाई ग्रहण गर्ने विचार प्रदान गर्दछ। झूटा स्थलचिह्नहरू छोड्न पाउँदा खुसी र तिनीहरूलाई हराएको देख्दा आनन्द, - यो स्वभावले परम सद्भावलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्दछ। इन्द्रिय र आत्मशुद्धि नै प्रगतिको प्रमाण हो। "धन्य हृदयका शुद्धहरू: किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्।"

6. 323 : 28-6

The effects of Christian Science are not so much seen as felt. It is the "still, small voice" of Truth uttering itself. We are either turning away from this utterance, or we are listening to it and going up higher. Willingness to become as a little child and to leave the old for the new, renders thought receptive of the advanced idea. Gladness to leave the false landmarks and joy to see them disappear, — this disposition helps to precipitate the ultimate harmony. The purification of sense and self is a proof of progress. "Blessed are the pure in heart: for they shall see God."

7. 242: 1-5

पश्चात्ताप, आध्यात्मिक बप्तिस्मा, र पुनर्जन्म मार्फत, नश्वरहरूले आफ्नो भौतिक विश्वास र झूटा व्यक्तित्व त्याग्छन्। यो केवल समयको प्रश्न हो जब "तिनीहरू सबैले मलाई [परमेश्वरलाई] चिन्नेछन्, तिनीहरूमध्ये सानादेखि ठूलासम्म।"

7. 242 : 1-5

Through repentance, spiritual baptism, and regeneration, mortals put off their material beliefs and false individuality. It is only a question of time when "they shall all know Me [God], from the least of them unto the greatest."

8. 240: 19-26, 29-32

यदि नश्वरहरू प्रगतिशील छैनन् भने, विगतका असफलताहरू दोहोरिनेछन् जबसम्म सबै गलत कामहरू समाप्त हुँदैन वा सुधार हुँदैन। यदि वर्तमानमा गलत कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने, हामीले यसलाई घृणा गर्न सिक्नुपर्छ। यदि वर्तमानमा आलस्यमा सन्तुष्ट छ भने, हामी त्यसमा असन्तुष्ट हुनुपर्दछ। याद गर्नुहोस् कि मानवजातिले चाँडै वा चाँडो, पीडा वा विज्ञानद्वारा, त्रुटिलाई जित्नैपर्छ भनेर विश्वस्त हुनुपर्दछ।

पापको पारिश्रमिक तिर्ने ईश्वरीय विधिमा कसैको फ्यानहरू खोल्न, र भावना र आत्मा बीच कसरी विभाजन गर्ने अनुभवबाट सिक्नु समावेश छ।

8. 240 : 19-26, 29-32

If mortals are not progressive, past failures will be repeated until all wrong work is effaced or rectified. If at present satisfied with wrong-doing, we must learn to loathe it. If at present content with idleness, we must become dissatisfied with it. Remember that mankind must sooner or later, either by suffering or by Science, be convinced of the error that is to be overcome.

The divine method of paying sin's wages involves unwinding one's snarls, and learning from experience how to divide between sense and Soul.

9. 261: 31-8

राम्रो र मानव जातिको सम्झनामा हामीले आफ्नो शरीरलाई बिर्सनुपर्छ। मानिसको हरेक घण्टा राम्रो माग, जसमा हुनुको समस्या समाधान गर्न। असलको लागि समर्पणले परमेश्वरमा मानिसको निर्भरता कम गर्दैन, तर यसलाई बढाउँछ। न त अभिषेकले मानिसको परमेश्वरप्रतिको दायित्वलाई कम गर्दैन, तर तिनीहरूलाई भेट्ने सर्वोच्च आवश्यकता देखाउँछ। क्रिस्चियन विज्ञानले परमेश्वरको पूर्णताबाट केही पनि लिँदैन, तर यसले सम्पूर्ण महिमा उहाँलाई नै श्रेय दिन्छ। "बुढो मानिसलाई उसको कर्मले छोडेर" नश्वरहरूले "अमरत्व धारण गर्दछ।"

9. 261 : 31-8

We should forget our bodies in remembering good and the human race. Good demands of man every hour, in which to work out the problem of being. Consecration to good does not lessen man's dependence on God, but heightens it. Neither does consecration diminish man's obligations to God, but shows the paramount necessity of meeting them. Christian Science takes naught from the perfection of God, but it ascribes to Him the entire glory. By putting "off the old man with his deeds," mortals "put on immortality."

10. 476: 9-13, 21-22

ईश्वर मानिसको सिद्धान्त हो, र मानिस ईश्वरको विचार हो। त्यसैले मानिस नश्वर हो न भौतिक । मर्त्यहरू गायब हुनेछन्, र अमरहरू, वा परमेश्वरका सन्तानहरू, मानिसको एकमात्र र अनन्त सत्यको रूपमा देखा पर्नेछ।

हे नश्वर, यो जान्नुहोस् र मानिसको आध्यात्मिक स्थितिको खोजी गर्नुहोस्, जुन सबै भौतिक स्वार्थभन्दा बाहिर छ।

10. 476 : 9-13, 21-22

God is the Principle of man, and man is the idea of God. Hence man is not mortal nor material. Mortals will disappear, and immortals, or the children of God, will appear as the only and eternal verities of man.

Learn this, O mortal, and earnestly seek the spiritual status of man, which is outside of all material selfhood.

11. 288: 27-1

विज्ञानले अमर मानिसको गौरवशाली सम्भावनाहरू प्रकट गर्दछ, सधैंभरि नश्वर इन्द्रियहरूद्वारा असीमित। मसीहमा रहेको ख्रीष्टको तत्वले उहाँलाई मार्ग-वर्षा, सत्य र जीवन बनायो।

अनन्त सत्यले नश्वरहरूले त्रुटिबाट सिकेको जस्तो देखिन्छ नष्ट गर्दछ, र परमेश्वरको बच्चाको रूपमा मानिसको वास्तविक अस्तित्व प्रकाशमा आउँछ।

11. 288 : 27-1

Science reveals the glorious possibilities of immortal man, forever unlimited by the mortal senses. The Christ-element in the Messiah made him the Way-shower, Truth and Life.

The eternal Truth destroys what mortals seem to have learned from error, and man's real existence as a child of God comes to light.


दैनिक कर्तव्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैनिक प्रार्थना

प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्नु यस चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय सत्य, जीवन, र प्रेमको शासन ममा स्थापित होस्, र मबाट सबै पाप हटाउन; र तपाईंको वचनले सबै मानिसजातिको स्नेह समृद्धि, र तिनीहरूलाई शासन गर्न सक्छ!

चर्च म्यानुअल, अनुच्छेद 8 सेक्सन।4 ।

प्रेरणा र कार्यहरूको लागि नियम

न त दुश्मनी वा न केवल व्यक्तिगत अनुलग्नकले मदर चर्चका सदस्यहरूको मनसाय वा कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। विज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र मानिसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञानिकले प्रेमको मिठो सुविधाहरू प्रतिबिम्बित गर्छन्, पापलाई हप्काउँदा, साँचो भ्रातृत्व, परोपकार र क्षमा मा। यस चर्चका सदस्यहरूले दिनहुँ हेर्नुपर्दछ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रार्थना गर्नुपर्दछ, भविष्यवाणी गर्न, न्याय गर्ने, निन्दा गर्ने, सल्लाह दिने, प्रभाव पार्ने वा गल्तीबाट प्रभावित हुनबाट।

चर्च म्यानुअल, अनुच्छेद 8 सेक्सन।1 ।

ड्यूटी गर्न सतर्कता

यो चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ कि उसले आक्रामक मानसिक सल्लाहको विरुद्ध दिन प्रतिदिन स्वयंलाई बचाउनु पर्छ, र परमेश्वर, आफ्ना नेता र मानिसजातिप्रति आफ्नो दायित्वलाई बिर्सनु वा बेवास्ता गर्नु हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिनेछ, र न्याय गरिनेछ वा दोषी हुनेछ।

चर्च म्यानुअल, अनुच्छेद 8 सेक्सन।6 ।