आइतबार जुलाई 18, 2021विषयजीवन

SubjectLife

वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: रोमी 6 : 23

"परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई मूल्य रहित उपहार दिनु हुन्छ जुन हाम्रा ख्रीष्ट येशू प्रभुमा अनन्त जीवन हो।"Golden Text: Romans 6 : 23

The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
PDF Downloads:


पाठ के ऑडियो के लिए यहां क्लिक करें

YouTube पर सुनने के लिए यहां क्लिक करें

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी पढाइ: उत्पत्ति 5 : 1, 2, 21-24


1     आदमको परिवारको विषयमा लेखिएको इतिहास यही हो। परमेश्वरले मानिसको सृष्टि गर्दा आफ्नै प्रतिरुपमा मानिसजातिकोसृष्टि गर्नुभयो।

2     परमेश्वरले मानिसलाई पुरूष र स्त्री दुई रुपमा सृष्टि गर्नुभयो। जब उहाँले तिनीहरुलाई सृष्टि गर्नुभयो तिनीहरुलाई आशिष दिनु भयो अनि तिनीहरुलाई मानिस भन्नुभयो।

21     जब हनोक पैसठी वर्ष पुगे उनको एउटा छोरो जन्मियो जसको नाउँ मतूशेलह राखियो।

22     मतूशेलह जन्मेपछि हनोक तीन सय वर्ष सम्म परमेश्वरको पछि-पछि हिंडिरहे। यस अवधिमा उसको अरु छोरा-छोरीहरु जन्मे।

23     यसर्थ हनोक तीन सय पैंसठ वर्ष सम्म बाँचे।

24     एक दिन हनोक परमेश्वरसित हिंडिरहेको समयमा हनोक हराए। परमेश्वरले उसलाई जिउँदै स्वर्ग लानु भयो।

Responsive Reading: Genesis 5 : 1, 2, 21-24

1.     In the day that God created man, in the likeness of God made he him;

2.     Male and female created he them; and blessed them,

21.     And Enoch lived sixty and five years, and begat Methuselah:

22.     And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years, and begat sons and daughters:

23.     And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years:

24.     And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.पाठ सेर्मनबाइबलबाट


1. 2 राजा 2 : 1-12

1     जब परमप्रभुले एलियालाई आँधीवेहरीमा स्वर्गमा उठाए लैजान आँट्नु भएको थियो। एलिया र एलीशासँगै गिलगाल छोडे।

2     एलियाले एलीशालाई भने, कृपया यही पर्ख, किनभने परमप्रभुले मलाई बेतेल जानु भन्नु भएको छ। तर एलीशाले भने, परमप्रभु हुनुहुन्छ अनि तिमी जिउँदै छौ, यसर्थ म शपथ खाएर भन्छु, म तिमीलाई छोड्ने छैन। यसकारण दुइ जना मानिसहरू बेतेलतिर गए।

3     बेतेलमा अगमवक्ताहरूको दल एलीशाकहाँ आयो अनि उनलाई भन्यो, तिमीलाई थाह छ परमप्रभुले तिम्रा मालिकलाई आज लिएर जानु हुनेछ। एलीशाले भने, हो म जान्दछु यो। यस बारे कुरा नगर।

4     एलियाले एलीशालाई भने, कृपया यहीं पर्ख, किनभने परमप्रभुले मलाई यरीहोमा जानु भन्नुभएको छ। एलीशाले उत्तर दिए, म शपथ खाएर भन्छु किनभने परमप्रभु हुनुहुन्छ अनि तिमी जिउँदो छौ, म तिमीलाई छोड्ने छैन। यसकारण दुइ जना मानिसहरू यरीहोमा गए।

5     यरीहोको अगमवक्ताहरूको दल एलीया कहाँ आयो अनि उनिहरूले उसलाई भने, के तिमीलाई थाहा छ कि तिम्रो मालिकलाई आज परमप्रभुले तिमी देखी टाढा लिएर जानु हुँदैछ। एलीशाले भने, हो, म जान्दछु यो विषयमा कुरा नगर।

6     एलियाले एलीशासँग भने, कृपया यहीं पर्ख किनकि परमप्रभुले मलाई यर्दन तरेर जानु भन्नुभएको छ। एलीशाले भने, परमेश्वरको साक्षी दिएर म प्रतिज्ञा गर्छु, म तपाईंलाई छोड्ने छैन। अनि दुइ व्यक्ति गए।

7     अगमवक्ताहरूको दलका पचास जना मानिसहरूले तिनीहरूको अनुसरण गरे। एलिया र एलीशा यर्दन नदी मा उभिए। पचास जना मानिसहरू एलिया र एलीशादेखि टाढा उभिए।

8     एलियाले आफ्नो खाष्टो खोले, त्यसलाई पट्‌याए र त्यसले पानीमा हिर्काए। पानी देब्रे र दाहिनेतिर दुइ भागमा बाँडियो। तब एलिया र एलीशाले सूख्खा भूइँमाथि हिंडेर नदी तरे।

9     जब तिनीहरूले नदी तरे एलियाले एलीशालाई भने, परमेश्वरले मलाई तिमीबाट लिएर जानु अघि तिम्रो लागि म के गर्न सक्छु? एलीशाले भने, म तपाईको उत्तराधिकारी हुन चाहन्छु।

10     एलियाले भने, तिमीले अप्ठ्यारो वस्तु माग्यौ। जब तिमीबाट मलाई लिएर जाँदा यदि तिमीले देख्यौ भने तब यस्तै हुन्छ। तर तिमीले देखेनौ भने त्यस्तो हुँदैन।

11     एलिया र एलीशा हिंडिरहेका थिए अनि कुरा गरिरहेका थिए। अचानक केही घोडाहरू र एउटा रथ आयो अनि एलीशाबाट एलियालाई छुट्यायो। घोडा र रथ आगो समान थिए। तब एलियालाई हावाबतासमा स्वर्गमा लगियो।

12     एलीशाले यसलाई देखे अनि चिच्याए, मेरा पिता! मेरा पिता! इस्राएलको रथ अनि उहाँका घोडसैनिकहरू। एलीशाले एलियालाई फेरि कहिले देखेनन्। एलीशाले आफ्नो लुगालाई पक्रिए अनि आफ्नो शोक देखाउन च्याते।

1. II Kings 2 : 1-12

1     And it came to pass, when the Lord would take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal.

2     And Elijah said unto Elisha, Tarry here, I pray thee; for the Lord hath sent me to Beth-el. And Elisha said unto him, As the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they went down to Beth-el.

3     And the sons of the prophets that were at Beth-el came forth to Elisha, and said unto him, Knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head to day? And he said, Yea, I know it; hold ye your peace.

4     And Elijah said unto him, Elisha, tarry here, I pray thee; for the Lord hath sent me to Jericho. And he said, As the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they came to Jericho.

5     And the sons of the prophets that were at Jericho came to Elisha, and said unto him, Knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head to day? And he answered, Yea, I know it; hold ye your peace.

6     And Elijah said unto him, Tarry, I pray thee, here; for the Lord hath sent me to Jordan. And he said, As the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. And they two went on.

7     And fifty men of the sons of the prophets went, and stood to view afar off: and they two stood by Jordan.

8     And Elijah took his mantle, and wrapped it together, and smote the waters, and they were divided hither and thither, so that they two went over on dry ground.

9     And it came to pass, when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, Ask what I shall do for thee, before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me.

10     And he said, Thou hast asked a hard thing: nevertheless, if thou see me when I am taken from thee, it shall be so unto thee; but if not, it shall not be so.

11     And it came to pass, as they still went on, and talked, that, behold, there appeared a chariot of fire, and horses of fire, and parted them both asunder; and Elijah went up by a whirlwind into heaven.

12     And Elisha saw it, and he cried, My father, my father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof. And he saw him no more: and he took hold of his own clothes, and rent them in two pieces.

2. यूहन्ना 11 : 1, 4 (से 2nd ,), 11 (हाम्रो)-15, 17, 32-34, 38-44

1     त्यहाँ लाजरस नाउँ गरेका एकजना मानिस थिए जो बिमार थिए। उनी बेथानी भन्ने शहरमा बस्थे। यो त्यो शहर थियो जहाँ मरियम र उनको बहिनी मार्था बस्थे।

4     जब येशुले त्यस्तो सुन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो, यो बिमारले उसलाई मृत्यु गराउनेछैन। तर यो बिमारी परमेश्वरको महिमाका निम्ति हो। यस्तो घटना परमेश्वरको पुत्रको महिमा ल्याउनलाई भएको छ।

11     येशूले ती कुराहरू भनिसके पछि, उहाँले भन्नुभयो, हाम्रा मित्र लाजरस सुतिरहेछन्। तर म त्यहाँ उसलाई उठाँउन जानेछु।

12     चेलाहरूले उत्तर दिए, हे प्रभु यदि ऊ सुन्छ भने, ऊ निको हुनेछ।

13     येशूको मतलब थियो लाजरस मरिसकेको थियो भनेर। तर चेलाहरूले भुझे कि उहाँले भन्नु भएको अर्थ उनी स्वाभाविक निद्रामा थिए।

14     त्यसपछि येशूले स्पष्ट प्रकारले भन्नु भयो, लाजरस मरिसक्यो।

15     अनि म खुशी छु कि म त्यहाँ थिइनँ। म तिमीहरूको लागि खुशी छु किनभने तिमीहरूले ममा विश्वास राख्नेछौ अब हामी उनीकहाँ जाँऊ।

17     येशू बेथानीमा आइपुग्नु भयो। त्यहाँ येशूले लाजरस पहिल्यै मरिसकेको र चार दिन देखि चिहानमा परेको चाल पाउनु भयो।

32     मरियम त्यस ठाउँमा गइन् जहाँ येशू हुनुहुथ्यो। जब उनले येशूलाई देखिन् उनले झुकेर चरणमा ढोगिन्। मरियमले भनिन्, हे प्रभु, यदि तपाईं त्यहाँ हुनु भएको भए, मेरा भाइ मर्ने थिएन।

33     येशूले मरियमलाई रोएकी देख्नु भयो। येशूले उनको पछि यहूदीहरू आइरहेको देख्नु भयो। तिनीहरू पनि रोई रहेका थिए। येशू एकदम उदास अनि विचलित हुनु भयो।

34     येशूले सोध्नुभयो, तिमीले उसलाई कहाँ राखेकाछौ।”तिनीहरूले भने, प्रभु, आउनु होस् अनि हेर्नुहोस्।

38     येशू फेरि हृदयभित्रबाट अति शोकित हुनुभयो।येशू चिहानमा जानु भयो जहाँ लाजरसलाई राखिएको थियो। चिहान ओडार जस्तो बनाइएको थियो जो ढंङ्गाले ढाकिएको थियो।

39     येशूले भन्नुभयो, ढुंगा हटाऊ। मार्थाले भनिन्, तर प्रभु लाजरस मरेको चार दिन भइसक्यो तपाईंलाई नराम्रो गन्ध आउनेछ। मार्था लाजरसको बहिनी थी।

40     तब येशूले मार्थालाई भन्नुभयो, के मैले तिमीलाई भनेको थिइन? कि यदि तिमाले विश्वास गरयौ भने परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ?

41     तब तिनीहरूले प्रवेशद्वारको ढुंगा हटाई दिए। तब यशूले आफ्ना आँखा उठाउनु भयो र भन्नुभयो, पिता, तपाईंले मलाई सुन्नु भएकोमा म धन्यवाद प्रकट गर्छु।

42     म जान्दछु कि तपाईंले सँधैं मलाई सुन्नुहुन्छ। तर मैले यो कुराहरू भनें किनभने मानिसहरू मेरो वरिपरि छन्। म तिनीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कि तपाईंले मलाईं पठाउने भएको हो।

43     येशूले यति भनिसकेपछि उहाँले जोड आवाजमा डाक्नुभयो, लाजरस निस्क, बाहिर आऊ!

44     मृत मान्छे बाहिर निस्क्यो। उसका हात र खुट्टाहरू मलमलका लुगाका टुक्राहरूले बेह्रिएका थिए। उसको अनुहार रूमालले ढाकिएको थियो।येशूले मानिसहरूलाई भन्नुभयो, उसको लुगाहरू कात्रो खोलिदेउ र उसलाई जान देऊ।

2. John 11 : 1, 4 (to 2nd ,), 11 (Our)-15, 17, 32-34, 38-44

1     Now a certain man was sick, named Lazarus, of Bethany, the town of Mary and her sister Martha.

4     When Jesus heard that, he said,

11     Our friend Lazarus sleepeth; but I go, that I may awake him out of sleep.

12     Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well.

13     Howbeit Jesus spake of his death: but they thought that he had spoken of taking of rest in sleep.

14     Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead.

15     And I am glad for your sakes that I was not there, to the intent ye may believe; nevertheless let us go unto him.

17     Then when Jesus came, he found that he had lain in the grave four days already.

32     Then when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.

33     When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping which came with her, he groaned in the spirit, and was troubled,

34     And said, Where have ye laid him? They said unto him, Lord, come and see.

38     Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it.

39     Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh: for he hath been dead four days.

40     Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that, if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God?

41     Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes, and said, Father, I thank thee that thou hast heard me.

42     And I knew that thou hearest me always: but because of the people which stand by I said it, that they may believe that thou hast sent me.

43     And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth.

44     And he that was dead came forth, bound hand and foot with graveclothes: and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them, Loose him, and let him go.

3. यूहन्ना 3 : 16

16     हो, परमेश्वरले संसारलाई यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनु भयो। परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई दिनु भयो त्यस द्वारा उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोहीपनि नाश हुने छैन, तर अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछ।

3. John 3 : 16

16     For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

4. यूहन्ना 17 : 1-3

1     यति कुराहरू भनिसके पछि येशूले स्वर्गातिर हेर्नुभयो र प्रार्थना गर्नुभयो, पिता ठीक समय आइपुग्यो। यसकारण तपाईंको पुत्रलाई महिमा प्रदान गर्नु होस् ताकि पुत्रले तपाईंलाई महिमा दिन सकोस्।

2     तपाईंले सबै मानिसहरू भन्दा माथि पुत्रलाई शक्ति दिनुभयो ताकि पुत्रले सबैलाई अनन्त जीवन दिन सकोस् जुन तपाईंले तिनलाई दिनुभएकोछ।

3     यो अनन्त जीवन होः मानिसहरूले तपाईंलाई मात्र साँचो परमेश्वर भनेर चिनुन् र येशू ख्रीष्टलाई चिनुन् जसलाई तपाईंले पठाउनु भयो।

4. John 17 : 1-3

1     These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:

2     As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.

3     And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.

5. 2 कोरिन्थी 9 : 15

15     उनको वयान गर्न नसक्ने दानको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ।

5. II Corinthians 9 : 15

15     Thanks be unto God for his unspeakable gift.विज्ञान र स्वास्थ्य


1. 246 : 27-31

जीवन अनन्त छ। हामीले यो फेला पार्नुपर्छ र यसको प्रदर्शन सुरु गर्नुपर्छ। जीवन र भलाइ अमर छ। त्यसोभए हामी अस्तित्वका बारे हाम्रो विचारहरू प्रेम र ताजाता, र निरन्तरतामा बदल्नुहोस्, बरु उमेर र अन्धकारमा।

1. 246 : 27-31

Life is eternal. We should find this out, and begin the demonstration thereof. Life and goodness are immortal. Let us then shape our views of existence into loveliness, freshness, and continuity, rather than into age and blight.

2. 72 : 13-16

नश्वर विश्वास (जीवनको भौतिक ज्ञान) र अमर सत्य (आध्यात्मिक अर्थ) टेरेस र गहुँ हुन्, जुन प्रगतिबाट एकजुट हुँदैनन्, तर विभाजित हुन्छन्।

2. 72 : 13-16

Mortal belief (the material sense of life) and immortal Truth (the spiritual sense) are the tares and the wheat, which are not united by progress, but separated.

3. 14 : 25-30

विश्वास र भौतिक जीवनको सपना देखि बिल्कुलै अलग, जीवन दिव्य हो, आध्यात्मिक समझ र सारा पृथ्वी मा मानिस प्रभुत्व को चेतना प्रकट। यस बुझाइले त्रुटि निकाल्छ र बिरामीहरूलाई निको पार्छ, र यसको साथ तपाईं "अधिकार पाएको व्यक्तिको रूपमा" बोल्न सक्नुहुन्छ।

3. 14 : 25-30

Entirely separate from the belief and dream of material living, is the Life divine, revealing spiritual understanding and the consciousness of man's dominion over the whole earth. This understanding casts out error and heals the sick, and with it you can speak "as one having authority."

4. 258 : 25-5

मोर्टल्सको आध्यात्मिक मानिस र उसको विचारको असीमित दायराको एकदमै अपूर्ण भावना हुन्छ। उहाँसँग अनन्त जीवन छ। कहिल्यै जन्मिएन र कहिल्यै मर्दैनन्, अनन्त विज्ञानमा परमेश्वरको सरकारको अधीनमा रहेको मानिसका लागि आफ्नो उच्च सम्पत्तीबाट खस्नु असम्भव थियो।

आध्यात्मिक ज्ञानको माध्यमबाट, तपाईं ईश्वरीय को हृदय बुझ्न सक्नुहुन्छ, र यसरी विज्ञान मा सामान्य शब्द मानिस बुझ्न को लागी शुरू गर्न सक्नुहुन्छ। मानिस देवतामा लीन हुँदैन, र मानिसले आफ्नो व्यक्तित्व गुमाउन सक्दैन, किनकि उसले अनन्त जीवन प्रतिबिम्बित गर्दछ; न त उनी एकान्त, एक्लो विचार हो किनकि उसले असीम दिमागलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, समस्त पदार्थको योग।

4. 258 : 25-5

Mortals have a very imperfect sense of the spiritual man and of the infinite range of his thought. To him belongs eternal Life. Never born and never dying, it were impossible for man, under the government of God in eternal Science, to fall from his high estate.

Through spiritual sense you can discern the heart of divinity, and thus begin to comprehend in Science the generic term man. Man is not absorbed in Deity, and man cannot lose his individuality, for he reflects eternal Life; nor is he an isolated, solitary idea, for he represents infinite Mind, the sum of all substance.

5. 245 : 32-26

असीमको सुरुवात कहिले भएको थिएन र अन्त कहिल्यै हुँदैन। मन र यसका संरचनाहरू कहिले नामेट हुन सक्दैन। मानिस पेंडुलम होईन, दुष्ट र राम्रो, आनन्द र शोक, बिमारी र स्वास्थ्य, जीवन र मृत्युको बीचमा स्विंग। जीवन र यसका प्राध्यापकहरू क्यालेन्डरले मापन गर्दैनन्। उत्तम र अमर तिनीहरूको निर्माताको अनन्त समानता हुन्। कुनै पनि हालतमा कुनै भौतिक जीवाणु असिद्धबाट उठ्दैन र आफ्नो मूल माथि आत्मामा पुग्न प्रयास गर्दैछ। स्ट्रिम यसको स्रोत भन्दा माथि उठ्दैन।

सौर बर्षले जीवनको मापनले युवावस्था लुट्छ र उमेरलाई कुरूपता दिन्छ। सद्गुण र सत्यको उज्ज्वल सूर्य अस्तित्वमा रहेको छ। म्यानहुड यसको अनन्त दिउँसो हो, खस्कँदै गरेको घामले अविनाशी। भौतिक र भौतिक रूपमा, सौन्दर्यको क्षणिक भावनाहरु हराउँछन्, आत्माको चमक उज्यालो र अविनाशी महिमाहरु संग अर्थ मा बिहान हुनु पर्छ।

उमेर कहिले पनि रेकर्ड नगर्नुहोस्। कालक्रम डेटा सधैंको लागि विशालको हिस्सा हुँदैन। जन्म र मृत्युको समय सारणीहरू पुरुषत्व र पुरुषत्वको बिरूद्ध धेरै षडयन्त्रहरू हुन्। सबै कुरा राम्रो र सुन्दर छ कि नाप्ने र सीमित गर्ने त्रुटि बाहेक, मानिसले वर्ष र दश भन्दा बढी रमाइलो गर्नेछ र अझै पनि आफ्नो जोस, ताजगी, र प्रतिज्ञा कायम राख्दछ। मानिस, अमर मन द्वारा शासित, सधैं सुन्दर र भव्य हुन्छ। प्रत्येक सफल वर्ष ज्ञान, सौन्दर्य, र पवित्रता प्रकट गर्दछ।

5. 245 : 32-26

The infinite never began nor will it ever end. Mind and its formations can never be annihilated. Man is not a pendulum, swinging between evil and good, joy and sorrow, sickness and health, life and death. Life and its faculties are not measured by calendars. The perfect and immortal are the eternal likeness of their Maker. Man is by no means a material germ rising from the imperfect and endeavoring to reach Spirit above his origin. The stream rises no higher than its source.

The measurement of life by solar years robs youth and gives ugliness to age. The radiant sun of virtue and truth coexists with being. Manhood is its eternal noon, undimmed by a declining sun. As the physical and material, the transient sense of beauty fades, the radiance of Spirit should dawn upon the enraptured sense with bright and imperishable glories.

Never record ages. Chronological data are no part of the vast forever. Time-tables of birth and death are so many conspiracies against manhood and womanhood. Except for the error of measuring and limiting all that is good and beautiful, man would enjoy more than threescore years and ten and still maintain his vigor, freshness, and promise. Man, governed by immortal Mind, is always beautiful and grand. Each succeeding year unfolds wisdom, beauty, and holiness.

6. 151 : 18-21

डर कहिल्यै हुनबाट रोकियो र यसको कार्य हो। रगत, मुटु, फोक्सो, दिमाग आदि। जीवन, भगवान संग केहि गर्न को लागी गरीएको छैन। वास्तविक व्यक्तिको हरेक कार्य दिव्य मन द्वारा संचालित हुन्छ।

6. 151 : 18-21

Fear never stopped being and its action. The blood, heart, lungs, brain, etc., have nothing to do with Life, God. Every function of the real man is governed by the divine Mind.

7. 264 : 15-19

जब हामी जान्छौं कि जीवन आत्मा हो, कहिले पनि वा त्यसमा कुनै फरक छैन, यो बुझाइ आत्मनिर्भरतामा विस्तार हुनेछ, परमेश्वरमा सबै पाउन, राम्रो, र कुनै अन्य चेतनाको आवश्यकता पर्दैन।

7. 264 : 15-19

When we realize that Life is Spirit, never in nor of matter, this understanding will expand into self-completeness, finding all in God, good, and needing no other consciousness.

8. 75 : 12-16

येशूले लाजरसको बारेमा भन्नुभयो: "हाम्रो साथी लाजरस सुतिरहेछ; तर म उसलाई निद्राबाट ब्यूँताउन जान्छु।" येशूले लाजरसको मृत्यु कहिल्यै भएको थिएन भन्ने कुरा बुझेर लाजरसलाई पुनर्स्थापना गर्नुभयो, उहाँको शरीर मर्‍यो र फेरि जीवित भयो भनेर स्वीकारेर होइन।

8. 75 : 12-16

Jesus said of Lazarus: "Our friend Lazarus sleepeth; but I go, that I may awake him out of sleep." Jesus restored Lazarus by the understanding that Lazarus had never died, not by an admission that his body had died and then lived again.

9. 429 : 31-12

येशूले भन्नुभयो (यूहन्ना 8: 51), "यदि कुनै मानिसले मेरो वचन पालन गर्छ भने, त्यो मानिस कहिल्यै मर्ने छैन।" त्यो भनाइ आध्यात्मिक जीवनमा सीमित छैन, तर अस्तित्वको सबै घटनाहरू समावेश गर्दछ। मरेकाहरूलाई निको पार्दै र मरेकाहरूलाई बिउँताउँदै येशूले यो कुरा देखाउनुभयो। नश्वर दिमागमा गल्तीले छुट्टिनुपर्दछ, आफैंलाई यसको कर्महरूसँगै छोड्नु पर्छ, र अमर पुरुषत्व, ख्रीष्ट आदर्श हुनुहुन्छ, देखा पर्नेछ। विश्वासले यसको सिमाना विस्तार गर्नुपर्दछ र यसको आधारलाई महत्वको आधारमा आत्मामा भर पर्नु पर्दछ। जब मानिस मृत्युमा उसको विश्वास छोड्छ, तब ऊ परमेश्वर, जीवन र प्रेमतर्फ अझ छिटो अघि बढ्छ। रोग र मृत्युमा विश्वास, पापमा विश्वासको रूपमा, जीवन र स्वास्थ्यको सही अर्थमा बन्द हुन्छ। विज्ञानमा मानिसहरु कहिले यो महान तथ्य को लागी जानेछ?

9. 429 : 31-12

Jesus said (John viii. 51), "If a man keep my saying, he shall never see death." That statement is not confined to spiritual life, but includes all the phenomena of existence. Jesus demonstrated this, healing the dying and raising the dead. Mortal mind must part with error, must put off itself with its deeds, and immortal manhood, the Christ ideal, will appear. Faith should enlarge its borders and strengthen its base by resting upon Spirit instead of matter. When man gives up his belief in death, he will advance more rapidly towards God, Life, and Love. Belief in sickness and death, as certainly as belief in sin, tends to shut out the true sense of Life and health. When will mankind wake to this great fact in Science?

10. 302 : 15 (सामञ्जस्यपूर्ण)-18

… सामंजस्यपूर्ण र अमर मानिस सदाको लागि रहन्छ, र कुनै पनि जीवन, पदार्थ, र बौद्धिक पदार्थको अस्तित्वको रूपमा नश्वर भ्रम भन्दा पछाडि र माथि हुन्छ।

10. 302 : 15 (harmonious)-18

…harmonious and immortal man has existed forever, and is always beyond and above the mortal illusion of any life, substance, and intelligence as existent in matter.

11. 426 : 11-32

यदि मृत्युमाथिको विश्वासलाई खारेज गरियो, र यो बुझाइले मृत्यु भयो भने, यो "जीवनको रूख" हुनेछ, जसको फलहरू द्वारा चिनिन्छ। मानिसले आफ्नो शक्ति र प्रयासको नवीनीकरण गर्नुपर्दछ, र कपटको मूर्खतालाई पनि हेर्नुपर्दछ, जबकि आफ्नै मुक्ति कार्यको आवश्यकतालाई पनि सिक्नुपर्दछ। जब यो जानिन्छ कि रोगले जीवनलाई नष्ट गर्न सक्दैन, र यो मृत्युले पाप वा बिमारीबाट मुक्ति पाउँदैन, यो समझ जीवनको नयाँपनमा द्रुत हुन्छ। यो या त मर्न को इच्छा वा चिहान को एक डर मास्टर गर्नेछ, र यसैले भयानक अस्तित्व कि ठूलो डर नष्ट।

मृत्युमा सबै विश्वासको त्याग र यसको डंकको डरले स्वास्थ्य र नैतिकताको स्तरलाई अहिलेको उचाइभन्दा धेरै माथि उठाउनेछ र हामीलाई ईश्वरीय जीवनको बगैंचामा परमेश्वरमा अतुलनीय विश्वास राख्न सक्नेछ। पापले मृत्यु ल्यायो, र पापको हराएको साथ मृत्यु समाप्त हुनेछ। मानिस अमर हो, र शरीर मर्दैन, किनकि चीजलाई समर्पण गर्न जीवन हुँदैन। मानव अवधारणा, पदार्थ, मृत्यु, रोग, बिमारी, र पाप नामक सबै हुन् कि नष्ट गर्न सकिन्छ।

11. 426 : 11-32

If the belief in death were obliterated, and the understanding obtained that there is no death, this would be a "tree of life," known by its fruits. Man should renew his energies and endeavors, and see the folly of hypocrisy, while also learning the necessity of working out his own salvation. When it is learned that disease cannot destroy life, and that mortals are not saved from sin or sickness by death, this understanding will quicken into newness of life. It will master either a desire to die or a dread of the grave, and thus destroy the great fear that besets mortal existence.

The relinquishment of all faith in death and also of the fear of its sting would raise the standard of health and morals far beyond its present elevation, and would enable us to hold the banner of Christianity aloft with unflinching faith in God, in Life eternal. Sin brought death, and death will disappear with the disappearance of sin. Man is immortal, and the body cannot die, because matter has no life to surrender. The human concepts named matter, death, disease, sickness, and sin are all that can be destroyed.

12. 428 : 30-4

लेखकले आशाविहीन जैविक रोगलाई निको पारेका छन्, र मर्नुलाई जीवन र स्वास्थ्यको लागि उठाइएका छन् जसलाई भगवानले एक मात्र जीवनको रूपमा बुझेका छन्। यो विश्वास गर्नु पाप हो कि कुनै पनि कुराले सर्वशक्तिमान र अनन्त जीवनलाई वशमा राख्न सक्छ र यो जीवन मृत्युदण्डको साथसाथै आत्माको अन्य अंगहरु द्वारा बुझ्नुपर्दछ।

12. 428 : 30-4

The author has healed hopeless organic disease, and raised the dying to life and health through the understanding of God as the only Life. It is a sin to believe that aught can overpower omnipotent and eternal Life, and this Life must be brought to light by the understanding that there is no death, as well as by other graces of Spirit.

13. 249 : 6-10

हामी आत्माको ईश्वरीय शक्ति महसुस गरौं, हामीलाई जीवनको नयाँपनमा ल्याउँछौं र कुनै मृत्यु वा भौतिक शक्तिलाई नष्ट गर्न सक्षमको रूपमा पहिचान गर्दैनौं। हामी आनन्दित हुन्छौं कि हामी ईश्वरीय "शक्तिहरू" का अधीनमा छौं। यस्तो हुनुको वास्तविक विज्ञान हो।

13. 249 : 6-10

Let us feel the divine energy of Spirit, bringing us into newness of life and recognizing no mortal nor material power as able to destroy. Let us rejoice that we are subject to the divine "powers that be." Such is the true Science of being.


दैनिक कर्तव्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैनिक प्रार्थना

प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्नु यस चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय सत्य, जीवन, र प्रेमको शासन ममा स्थापित होस्, र मबाट सबै पाप हटाउन; र तपाईंको वचनले सबै मानिसजातिको स्नेह समृद्धि, र तिनीहरूलाई शासन गर्न सक्छ!

चर्च म्यानुअल, अनुच्छेद 8 सेक्सन।4 ।

प्रेरणा र कार्यहरूको लागि नियम

न त दुश्मनी वा न केवल व्यक्तिगत अनुलग्नकले मदर चर्चका सदस्यहरूको मनसाय वा कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। विज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र मानिसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञानिकले प्रेमको मिठो सुविधाहरू प्रतिबिम्बित गर्छन्, पापलाई हप्काउँदा, साँचो भ्रातृत्व, परोपकार र क्षमा मा। यस चर्चका सदस्यहरूले दिनहुँ हेर्नुपर्दछ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रार्थना गर्नुपर्दछ, भविष्यवाणी गर्न, न्याय गर्ने, निन्दा गर्ने, सल्लाह दिने, प्रभाव पार्ने वा गल्तीबाट प्रभावित हुनबाट।

चर्च म्यानुअल, अनुच्छेद 8 सेक्सन।1 ।

ड्यूटी गर्न सतर्कता

यो चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ कि उसले आक्रामक मानसिक सल्लाहको विरुद्ध दिन प्रतिदिन स्वयंलाई बचाउनु पर्छ, र परमेश्वर, आफ्ना नेता र मानिसजातिप्रति आफ्नो दायित्वलाई बिर्सनु वा बेवास्ता गर्नु हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिनेछ, र न्याय गरिनेछ वा दोषी हुनेछ।

चर्च म्यानुअल, अनुच्छेद 8 सेक्सन।6 ।


████████████████████████████████████████████████████████████████████████