आइतबार अप्रिल 11, 2021विषयके पाप, रोग, र मृत्यु वास्तविक हो?

SubjectAre Sin, Disease, and Death Real?

वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: भजनसंग्रह 91 : 9, 10

"तपाईलाई प्रभुले भरोसा दिनुहुन्छ। हामी तपाईको सुरक्षाको लागि बनेका छौ। तपाईलाई केही नरा हुन सक्छ।"Golden Text:

Psalm 91 : 9, 10

Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the most High, thy habitation; there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.
PDF Downloads:


पाठ के ऑडियो के लिए यहां क्लिक करें

YouTube पर सुनने के लिए यहां क्लिक करें

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


उत्तरदायी पढाइ: भजनसंग्रह 91 : 11-16


11     परमेश्वरले तिमीहरूको लागि स्वर्गदूतहरूलाई आज्ञा दिनु हुनेछ, अनि तिनीहरूले तिमीहरूलाई जहाँ जादा पनि रक्षा गर्नेछन्।

12     तिनीहरूका हातहरूले तिमीहरूलाई पक्रनेछन्, त्यसैकारण तिमीहरूले आफ्नो खुट्टा ढुङ्गामा बजार्नु पर्दैन।

13     तिमीहरूले सिंहहरूमाथि र विषालु सर्पहरूमाथि हिंड्ने शक्ति पाउनेछौ।

14     परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “यदि कुनै मानिसले ममा भरोसा गर्दछ भने, म उसलाई बचाउने छु जसले मेरो नाउँलाई उपासना गर्दछ म मेरो भक्तजनहरूलाई रक्षा गर्नेछु।

15     मेरो भक्तजनहरूले सहयोगको निम्ति मलाई डाक्ने छन्। अनि म तिनीहरूलाई जवाफ दिने छु म तिनीहरूको दुःखको बेलामा साथ रहनेछु, म तिनीहरूलाई मुक्त गर्ने छु र सम्मान गर्ने छु।

16     अनि मेरा भक्तजनहरूलाई दीर्घायु दिनेछु अनि तिनीहरूलाई बचाउनेछु।

Responsive Reading:

Psalm 91 : 11-16

11.     For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways.

12.     They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone.

13.     Thou shalt tread upon the lion and adder: the young lion and the dragon shalt thou trample under feet.

14.     Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him: I will set him on high, because he hath known my name.

15.     He shall call upon me, and I will answer him: I will be with him in trouble; I will deliver him, and honour him.

16.     With long life will I satisfy him, and shew him my salvation.पाठ सेर्मनबाइबलबाट


1. उत्पत्ति 1: 1, 26 (तिर :), 27, 28 (तिर :), 31 (तिर 1st.)

1     आरम्भमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नु भयो।

26     तब परमेश्वरले भन्नुभयो, अब हामी मानिस सृष्टि गरौं। हामी मानिस हाम्रै स्वरूप बनाउनेछौं र मानिस हामी जस्तै हुनेछन्। तिनीहरूले जलचर, नभचर, स्थलचरमा ठूला साना अनि घस्रने सबै प्राणीहरूमाथि शासन गर्नैछन्।

27     यसर्थ परमेश्वरले आफ्नै प्रतिरूपमा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा मानिसलाई सृष्टि गर्नु भयो। उहाँले पुरुष र स्त्री सृष्टि गर्नुभयो।

28     परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिंदै भन्नुभयो, धेरै सन्तानहरू उत्पति गराऊ र पृथवी भरेर तिनीहरूको हेरचाह गर। समुद्रका माछाहरू, आकाशमा उड्ने चराहरू अनि पृथ्वीमा हिँड्डुल गर्ने, सबै प्राणीहरूमाथि शासन गर।

31     परमेश्वरले आफूले सृष्टि गरेका प्रत्येक चीजको निरीक्षण गर्नु भयो अनि सबै असल लाग्यो।

1. Genesis 1 : 1, 26 (to :), 27, 28 (to :), 31 (to 1st .)

1     In the beginning God created the heaven and the earth.

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness:

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

28     And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it:

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

2. भजनसंग्रह 68 : 20

20     उहाँ हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु हुन्छ।

2. Psalm 68 : 20

20     He that is our God is the God of salvation; and unto God the Lord belong the issues from death.

3. यूहन्ना 8: 1-11

1     येशू जैतून डाँडामा जानुभयो।

2     बिहानै येशू मन्दिर तर्फ फर्कनुभयो। सबै मानिसहरू येशूकहाँ आए। येशू बस्नु भयो र तिनीहरूलाई सिकाउनु भयो।

3     शास्त्रीहरू र फरिसीहरूले एकजना आइमाईलाई त्यहाँ ल्याए। त्यस आइमाईले व्यभिचार गरिररहेको बेला समातिएकी थिई। ती यहूदीहरूले त्यस आइमाईलाई बलजफ्ती जनसमूह समक्ष ल्याए।

4     तिनीहरूले येशूलाई भने, “गुरूज्यू, यस आइमाई पर-पुरुषसँग व्याभिचार सम्बन्धमा रहेको बेला समातिई।

5     मोशाको व्यवस्थाले आज्ञा गर्दछ कि यस्तो आइमाईलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नु पर्छ। अब तपाईं के भन्नु हुन्छ?

6     यहूदीहरूले येशूलाई जालमा पार्नुका निम्ति त्यस्ता प्रश्नहरू गरिरहेका थिए। तिनीहरू येशूले गल्ती कुरा गरोस् भन्ने चाहन्थे ताकि तिनीहरूले उहाँलाई आरोप लगाउन सकुन। तर येशू निहुरनु भयो र आफ्नो औंलाले जमीनमा लेख्न थाल्नु भयो।

7     यहूदीहरूले लगातार त्यही प्रश्न येशूलाई सोधिरहे। तब येशू उभिनु भयो अनि भन्नुभयो, तिमीहरू माझमा कुनै एक मानिस जो पाप रहित छ त्यो मानिसले उसलाई प्रथम ढुङ्गा हान्नुहोस्।

8     तब फेरि येशू निहुँरनु भयो र जमीनमा लेख्नु भयो।

9     जब येशूले भनेको तिनीहरूले सुने तिनीहरू एक पछि अर्को गर्दै त्यहाँबाट जान थाले। बूढा मानिसहरूले पहिला छाडे र त्यसपछि अरूअरूले छाड्दै गए। येशू एक्लो छाडिनु भयो त्यस आइमाईसँग। त्यस आईमाई उहाँ समक्ष उभिरहेकी थिई।

10     येशू उठनु भयो अनि तिनलाई सोध्नु भयो, नारी, तिनीहरू कहाँ छन्? तिनीहरू कसैले तिमीलाई दोषी ठहराउन सकेनन्?

11     उसले भनी, महोदय, मलाई कसैले दोषी ठहरयाउन सकेन। तब येशूले भन्नुभयो, तब म पनि तिमीलाई दोषी ठहरयाउँदिन, तिमी जान सक्छौ, तर फेरि पाप नर्गनू।

3. John 8 : 1-11

1     Jesus went unto the mount of Olives.

2     And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him; and he sat down, and taught them.

3     And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery; and when they had set her in the midst,

4     They say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act.

5     Now Moses in the law commanded us, that such should be stoned: but what sayest thou?

6     This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not.

7     So when they continued asking him, he lifted up himself, and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.

8     And again he stooped down, and wrote on the ground.

9     And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last: and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.

10     When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? hath no man condemned thee?

11     She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee: go, and sin no more.

4. रोमी 6: 12-14, 23

12     यसकारण पापलाई तिमीहरूको पार्थिव जीवन नियंत्रण गर्न नदेऊ। तिम्रा पापपूर्ण स्वभावलाई तिमीमा राज गर्न दिनु हुदैन जसले तिमीलाई उसको इच्छा अनुसार कर्म गर्न लगाउँछ।

13     तिम्रा शरीरका अंगहरूलाई पापर्कम र दुष्टकर्महरू गर्नलाई अर्पण नगर। बरू आफू मृत्युबाट जिउँदो भएको कारण स्वयंलाई परमेश्वरप्रति समर्पित गर। राम्रो कामको लागि तिम्रा शरीरका अङ्गग परमेश्वरको सेवामा अर्पण गर।

14     पाप तिम्रो स्वामी हुनेछैन। किनभने तिमी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ। तिमीहरू अब परमेश्वरको अनुग्रहमा छौ।

23     जब मानिसहरूले पाप गर्दछन्, तिनीहरूले पापको ज्याला कमाउँछन् जो चाँहि मृत्यु हो। तर परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई मूल्य रहित उपहार दिनु हुन्छ जुन हाम्रा ख्रीष्ट येशू प्रभुमा अनन्त जीवन हो।

4. Romans 6 : 12-14, 23

12     Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof.

13     Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God.

14     For sin shall not have dominion over you: for ye are not under the law, but under grace.

23     For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.

5. यूहन्ना 9: 1-3, 6, 7

1     जब येशू हिंडिरहनु भएको थियो, उहाँले एकजना अन्धो मान्छेलाई देख्नु भयो। त्यो मान्छे जन्मैदेखि अन्धा थियो।

2     येशूका चेलाहरूले सोधे, गुरुज्यू यो मान्छे जन्मैदेखि अन्धो हो। कसको पापले उसलाई अन्धा जन्मायो? उसको आफ्नै पाप वा उसको माता-पिताको पाप?

3     येशूले उत्तर दिनुभयो, “यो न त उसको न त उसकी माताको पापहो जसले उसलाई अन्धा जन्माइन्। ऊ जन्मैदेखिको अन्धो हो ताकि उसलाई निको पारेर मानिसहरूलाई परमेश्वरको शक्ति देखाउन सकियोस्।

6     यसो भनिसकेर, येशूले भूँईंमा थुक्नु भयो र त्यसबाट केही माटोको हिलो बानाउनु भयो अनि येशूले त्यसलाई त्यस मानिसको आँखामा दलिदिनुभयो भयो।

7     येशूले त्यस मानिसलाई भन्नुभयो, जाऊ सिलोआमाको तलाउमा गएर पखाल (सिलोआमको अर्थ हुन्छ पठाउनु) तब त्यो मानिस तलाउमा गयो र धोयो। अब ऊ देख्ने लायकको भयो।

5. John 9 : 1-3, 6, 7

1     And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth.

2     And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man, or his parents, that he was born blind?

3     Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents: but that the works of God should be made manifest in him.

6     When he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay,

7     And said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, (which is by interpretation, Sent.) He went his way therefore, and washed, and came seeing.

6. मत्ती 5 : 2, 17, 18

2     उहाँले तिनीहरूलाई सिकाउन थाल्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो,

17     म मोशाको व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूद्वारा लेखिएको अगमवाणी रद्द गर्न आएको भन्ने नसम्झ, रद्द गर्न होइन, तर पूरा गर्न म आएको हुँ।

18     म साँच्चो भन्दछु, जबसम्म स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जाँदैन, व्यवस्थाको हरेक कुरा पूरा हुनेछ सबै कुरा पूरा नहोउन्जेल कुनै किसिमले व्यवस्थाबाट एउटा मात्रा वा एउटा बिन्दु पनि हटाइने छैन।

6. Matthew 5 : 2, 17, 18

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

17     Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil.

18     For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.

7. प्रेरित 4 : 33

33     प्रभु येशूको मृत्युबाट पुनरुत्थान भएको बारेमा प्रेरितहरूले ठूलो शक्तिसँग गवाही दिए। अनि परमेश्वरले सबै विश्वासीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभयो।

7. Acts 4 : 33

33     And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus: and great grace was upon them all.

8. प्रेरित 5: 12, 14-16

12     प्रेरितहरूले मानिसहरू माझ अनेक चमत्कारहरू अनि आर्श्चयमय कार्यहरू गरे। प्रेरितहरू एकैसाथ सुलेमानको दलानमा थिए। तिनीहरू सबैको एउटै उद्देश्य थियो।

14     अनि धेरै मानिसहरू, पुरुषहरू र स्त्रीहरूले प्रभुमा विश्वास गरे अनि विश्वासीहरूको टोलीमा सामेल भए।

15     यसकारण तिनीहरूले बिमारी मानिसहरूलाई गल्लीहरूमा ल्याए। पत्रुस आइरहेकाछन् भन्ने मानिसहरूले सुनेका थिए। यसैले तिनीहरूले बिमारीहरूलाई ओछ्यान अनि चट्टाइहरूमा राखे। किनभने तिनीहरूले सोचे यदि पत्रुसको छाया सम्म पनि बिमारीहरूमा पर्यो भने ती बिमारीहरूलाई निको हुन यथेष्ट हुनेछ।

16     मानिसहरू यरूशलेमका वरिपरिका शहरहरूबाट आएका थिए। तिनीहरूले बिमारीहरू र साथै तिनीहरूलाई पनि ल्याए जसलाई दुष्ट आत्माले सताएको थियो। तिनीहरू सबै निको भए।

8. Acts 5 : 12, 14-16

12     And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people; (and they were all with one accord in Solomon’s porch.

14     And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women.)

15     Insomuch that they brought forth the sick into the streets, and laid them on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them.

16     There came also a multitude out of the cities round about unto Jerusalem, bringing sick folks, and them which were vexed with unclean spirits: and they were healed every one.

9. प्रेरित 20 : 7-12

7     सप्ताहको पहिलो दिन, हामी सबै प्रभुको भोज खान एकत्रित भयौं। पावलले अर्को दिन विदा लिने सम्झी तिनीहरूसँग बात मारे। पावलले मध्यरात सम्म गफ जारी राखे।

8     हामी माथिल्लो तलामा जहाँ भेला भएका थियौं। त्यहाँ धेरै बत्तीहरू झिलिमिलि बलिरहेको थियो।

9     त्यहाँ एक युटाइकस नाउँको युवा थियो जो झ्यालमा बसिरहेको थियो। पावल गफमा मस्त थिए, अनि युटाइकसलाई निद्राले ग्रस्त पार्यो। अन्तमा, युटाइकस त्यही निदायो अनि तेस्रो तल्लाको झ्यालबाट भूइँमा पछारियो। जब मानिसहरू उसलाई उठाउन गए तब ऊ मरिसकेको थियो।

10     पावल युटाइकस कहाँ ओर्लिए। उनले घुँडा टेकेर अगाँलो हाले। पावलले अन्य विश्वासीहरूलाई भने, सुर्ता नगर, यिनी जिउँदै छन्।

11     पावल फेरि माथिल्लो तल्लामा गए। उनले रोटी टुक्राए अनि खाए। पावल तिनीहरूसँग धेरै बेरसम्म कुरा गरिरहे। उनको गफ सकिन्दा मिर्मिरे बिहान भइसकेको थियो। त्यसपछि पावल गए।

12     मानिसहरूले त्यस युवकलाई लिएर घर गए। ऊ जिउँदै थियो अनि तिनीहरूलाई आराम भयो।

9. Acts 20 : 7-12

7     And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow; and continued his speech until midnight.

8     And there were many lights in the upper chamber, where they were gathered together.

9     And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep: and as Paul was long preaching, he sunk down with sleep, and fell down from the third loft, and was taken up dead.

10     And Paul went down, and fell on him, and embracing him said, Trouble not yourselves; for his life is in him.

11     When he therefore was come up again, and had broken bread, and eaten, and talked a long while, even till break of day, so he departed.

12     And they brought the young man alive, and were not a little comforted.

10. प्रेरित 26 : 8

8     तपाईंहरूलाई परमेश्वरले मरेको मानिसहरू बौराउँनु हुन्छ भन्ने कुरा ग्रहण गर्न किन अप्ठेरो परेको?

10. Acts 26 : 8

8     Why should it be thought a thing incredible with you, that God should raise the dead?

11. लूका 1 : 37

37     किनभने परमेश्वरमा जे कुरा पनि सम्भव छ। 

11. Luke 1 : 37

37     For with God nothing shall be impossible.विज्ञान र स्वास्थ्य


1. 521 : 5-6

सबै थोक परमेश्वरकै काम हुन्, र सबै कुरा राम्रो छ।

1. 521 : 5-6

All that is made is the work of God, and all is good.

2. 519 : 3-6

उहाँ कसरी हुन सक्नुहुन्थ्यो, किनकि आत्मिक सृष्टि उहाँको असीम आत्म-संयम र अमर बुद्धिको विस्तार हो, उत्पत्ति थियो?

2. 519 : 3-6

How could He be otherwise, since the spiritual creation was the outgrowth, the emanation, of His infinite self-containment and immortal wisdom?

3. 525 : 20-29

सबै कुरा राम्रो वा योग्य, परमेश्वरले बनाउनुभएको हो। जे बेकार वा बेमानी हो, उसले बनाएन, त्यसैले यसको अव्यावहारिकता। उत्पत्तिको विज्ञानमा हामी पढ्छौं कि उनले आफूले बनाएका सबै चीजहरू देखे, "र हेर, यो एकदम राम्रो थियो।" शारीरिक इन्द्रिय अन्यथा घोषणा; र यदि हामी त्रुटिको इतिहासलाई सत्यको अभिलेखमा पनि त्यस्तै ध्यान दियौं भने, पाप र मृत्युको धर्मशास्त्रीय अभिलेखले भौतिक इन्द्रियहरूको गलत निष्कर्षलाई समर्थन गर्छ। पाप, बिमारी र मृत्युलाई वास्तविकताबाट वंचित मान्नुपर्दछ किनकि ती असल छन्।

3. 525 : 20-29

Everything good or worthy, God made. Whatever is valueless or baneful, He did not make, — hence its unreality. In the Science of Genesis we read that He saw everything which He had made, "and, behold, it was very good." The corporeal senses declare otherwise; and if we give the same heed to the history of error as to the records of truth, the Scriptural record of sin and death favors the false conclusion of the material senses. Sin, sickness, and death must be deemed as devoid of reality as they are of good, God.

4. 472 : 9-12

रोगबिमार, पाप, र मृत्यु, निष्ठुर भएर, उहाँ भगवानबाट उत्पन्न हुनुहुन्न र न उहाँको सरकारको। उसको कानुनले ठीकसँग बुझेको खण्डमा तिनीहरूलाई नष्ट गर्दछ। येशूले यी भनाइहरूको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुभयो।

4. 472 : 9-12

Sickness, sin, and death, being inharmonious, do not originate in God nor belong to His government. His law, rightly understood, destroys them. Jesus furnished proofs of these statements.

5. 11 : 9-21

क्रिश्चियन विज्ञानको शारीरिक उपचारको परिणाम येशूको समयमा जस्तै ईश्वरीय सिद्धान्तको संचालनबाट प्राप्त भएको छ, जस अघि पाप र रोगले मानव चेतनामा आफ्नो वास्तविकता गुमाउँछ र प्राकृतिक रूपमा अदृश्य हुन्छ र अन्धकारले प्रकाशलाई सुधार गर्दछ र पापलाई सुधार गर्दछ। । अब, त्यस पछि, यी शक्तिशाली कार्यहरू अलौकिक होइन, तर सर्वोच्च प्राकृतिक हो। ती इम्मानुअल, वा "हामीसँग परमेश्वर" को चिन्ह हो - ईश्वरीय प्रभाव मानव चेतनामा कहिल्यै उपस्थित हुन्छ र आफैलाई दोहोर्याउँदछ, अब आउँदछ जुन यस अघि आगाडि गरिएको थियो।

अपहरणकारीहरूको [अर्थको] उद्धारको प्रचार गर्न,

र अन्धालाई फेरि देख्न,

चोट छ कि स्वतन्त्रता मा सेट गर्न।

5. xi : 9-21

The physical healing of Christian Science results now, as in Jesus' time, from the operation of divine Principle, before which sin and disease lose their reality in human consciousness and disappear as naturally and as necessarily as darkness gives place to light and sin to reformation. Now, as then, these mighty works are not supernatural, but supremely natural. They are the sign of Immanuel, or "God with us," — a divine influence ever present in human consciousness and repeating itself, coming now as was promised aforetime,

To preach deliverance to the captives [of sense],
And recovering of sight to the blind,
To set at liberty them that are bruised.

6. 206 : 26-31

परमेश्वरले बिमारी र मृत्यु पठाउनुको सट्टा, उहाँ तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुन्छ र अमरत्वको प्रकाश ल्याउनुहुन्छ। सर्वशक्तिमान र अनंत दिमागले सबै बनायो र सबै समावेश गर्दछ। यो दिमागले गल्ती गर्दैन र पछि तिनीहरूलाई सुधार गर्दछ। परमेश्वरले मानिसलाई पाप गर्न, बिरामी हुन वा मर्न लगाउनुहुन्न।

6. 206 : 26-31

Instead of God sending sickness and death, He destroys them, and brings to light immortality. Omnipotent and infinite Mind made all and includes all. This Mind does not make mistakes and subsequently correct them. God does not cause man to sin, to be sick, or to die.

7. 302 : 8-13, 19-24

यो असम्भव छ कि मानिसले वास्तविक कुरा गुमाउनुपर्दछ, जब परमेश्वर सबै र सदाका लागि हुनुहुन्छ। यो धारणा हो कि दिमाग महत्त्वपूर्ण छ, र तथाकथित सुखविलास र पीडा, जन्म, पाप, बिमारी र पदार्थको मृत्यु, वास्तविक हो, यो एक नश्वर विश्वास हो; र यो विश्वास कहिल्यै हराउने छ।

बुबा सिद्ध हुनुभएझैं मानिस पनि सिद्ध छ किनकि बुबा सिद्ध छ, किनकि आत्मिक मानिसका आत्मा, वा दिमाग, परमेश्वर हुनुहुन्छ, सबै प्राणीहरूको ईश्वरीय सिद्धान्त, र किनभने यो वास्तविक मानिस सोलको अन्तर्गतको हो, विवेकको सट्टामा, आत्माको कानून द्वारा, मामला मा तथाकथित कानून द्वारा होईन।

7. 302 : 8-13, 19-24

It is impossible that man should lose aught that is real, when God is all and eternally his. The notion that mind is in matter, and that the so-called pleasures and pains, the birth, sin, sickness, and death of matter, are real, is a mortal belief; and this belief is all that will ever be lost.

The Science of being reveals man as perfect, even as the Father is perfect, because the Soul, or Mind, of the spiritual man is God, the divine Principle of all being, and because this real man is governed by Soul instead of sense, by the law of Spirit, not by the so-called laws of matter.

8. 207 : 10-14

दुष्ट सर्वोच्च छैन; असल असहाय हुँदैन। न त भौतिक तथाकथित कानूनहरू प्राथमिक हुन्छन्, र आत्माको व्यवस्था गौण हुन्छन्। यो पाठ बिना, हामी सिद्ध पिता, वा मानिसको ईश्वरीय सिद्धान्तको दृष्टि हराउँछौं।

8. 207 : 10-14

Evil is not supreme; good is not helpless; nor are the so-called laws of matter primary, and the law of Spirit secondary. Without this lesson, we lose sight of the perfect Father, or the divine Principle of man.

9. 147 : 32-6

येशूले रोगलाई कहिल्यै खतरनाक वा निको पार्न गाह्रो जस्तो कुरा गर्नुभएन। जब उनका विद्यार्थीहरू उहाँकहाँ एक मुद्दा ल्याए उनीहरू निको हुन असफल भए, तब उनले तिनीहरूलाई भने, "हे अविश्वासी पुस्ता," निको पार्ने आवश्यक शक्ति दिमागमा थियो भन्ने संकेत गर्दै। उनले कुनै औषधि तोकिदिएन, भौतिक कानूनहरूप्रति आज्ञाकारिताको आग्रह गरेनन्, तर उनीहरूको सीधा अनाज्ञाकारितामा काम गरे।

9. 147 : 32-6

Jesus never spoke of disease as dangerous or as difficult to heal. When his students brought to him a case they had failed to heal, he said to them, "O faithless generation," implying that the requisite power to heal was in Mind. He prescribed no drugs, urged no obedience to material laws, but acted in direct disobedience to them.

10. 476 : 32-4

येशूले विज्ञानमा एक सिद्ध मानिस देख्नुभयो, जो उहाँ कहाँ देखा पर्नुभयो जहाँ पापी मानिस मर्दछ। यस सिद्ध मानिसमा मुक्तिदाताले परमेश्वरको आफ्नै समानता देख्नुभयो, र मानिसप्रति यो सही दृष्टिकोणले बिरामीहरूलाई निको पारे।

10. 476 : 32-4

Jesus beheld in Science the perfect man, who appeared to him where sinning mortal man appears to mortals. In this perfect man the Saviour saw God's own likeness, and this correct view of man healed the sick.

11. 26 : 14-18, 28-30

ईश्वरीय सत्य, जीवन र प्रेमले येशूलाई पाप, बिमारी र मृत्युमाथि अधिकार दियो। उनको उद्देश्य ईश्वरीय प्राणीहरूको विज्ञान प्रकट गर्नु थियो, परमेश्वर के हुनुहुन्छ र उहाँले मानिसका लागि के गर्नुहुन्छ भनेर प्रमाणित गर्न।

हाम्रो मास्टरले कुनै सिद्धान्त, सिद्धान्त वा विश्वास सिकाएन। यो उसले सिकाउने र अभ्यास गर्ने सबै वास्तविक प्राणीको ईश्वरीय सिद्धान्त हो।

11. 26 : 14-18, 28-30

Divine Truth, Life, and Love gave Jesus authority over sin, sickness, and death. His mission was to reveal the Science of celestial being, to prove what God is and what He does for man.

Our Master taught no mere theory, doctrine, or belief. It was the divine Principle of all real being which he taught and practised.

12. 231 : 20-29

आफैलाई पापको तुलनामा उच्च तुल्याउनु, किनकि परमेश्वरले तपाईंलाई यसभन्दा उच्च बनाउनुभएको छ र मानिसमाथि शासन गर्नुहुन्छ, साँचो बुद्धि हो। पापसँग डराउनु भनेको प्रेमको शक्ति र ईश्वरीय विज्ञानको परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा रहेको कुरालाई गलत अर्थ लगाउनु हो - उहाँको सरकारलाई शंका गर्नु र उहाँको सर्वशक्तिमान हेरचाहमाथि अविश्वास गर्नु। आफैलाई बिरामी र मृत्युभन्दा माथि राख्नु बराबर बुद्धिमानी हो, र ईश्वरीय विज्ञानको अनुरूप छ। उनीहरूलाई डराउनु असम्भव छ, जब तपाईं पूर्ण रूपमा परमेश्वरलाई समात्नुहुन्छ र जान्नुहुन्छ कि उहाँ सृष्टिको कुनै अंश हुनुहुन्न।

12. 231 : 20-29

To hold yourself superior to sin, because God made you superior to it and governs man, is true wisdom. To fear sin is to misunderstand the power of Love and the divine Science of being in man's relation to God, — to doubt His government and distrust His omnipotent care. To hold yourself superior to sickness and death is equally wise, and is in accordance with divine Science. To fear them is impossible, when you fully apprehend God and know that they are no part of His creation.

13. 494 : 30-3

हाम्रो गुरुले भूतहरू निकाल्नुभयो र बिरामीहरूलाई निको पार्नुभयो। यो पनि उनका अनुयायीहरूको बारेमा भन्नु पर्दछ, कि तिनीहरूले आफू र अरूबाट डर र सबै नराम्रा कुराहरू निकाल्छन् र बिरामीहरूलाई निको पार्छन्। परमेश्वरले मानिसद्वारा बिरामीहरूलाई निको पार्नुहुनेछ, जब पनि मानिस परमेश्वरद्वारा शासित हुन्छ। सत्यले १ centuries शताब्दीअघिको जत्तिकै त्रुटि हटाउँछ।

13. 494 : 30-3

Our Master cast out devils (evils) and healed the sick. It should be said of his followers also, that they cast fear and all evil out of themselves and others and heal the sick. God will heal the sick through man, whenever man is governed by God. Truth casts out error now as surely as it did nineteen centuries ago.

14. 495 : 6-16

यदि बिरामी सत्य हो वा सत्यको विचार हो भने, तपाईं बिमारीलाई नष्ट गर्न सक्नुहुन्न, र यो प्रयास गर्न ब्यभिचारिक हुनेछ। त्यसोभए बिरामी र गल्तीलाई हाम्रा मालिकले जस्तै वर्गीकृत गर्नुभयो, जब उहाँ बिरामीको बारेमा बोल्नुहुन्छ, "जसलाई शैतानले बाध्य पारेको छ" र मानव विश्वासमा काम गर्ने सत्यलाई जीवन दिने शक्तिमा गल्तीको लागि एक सार्वभौम औषधि पत्ता लगायो, जसले एक जेल खोल्दछ। ढोकाहरू जस्तै बाँधिएका छन्, र शारीरिक र नैतिक रूपमा बन्धकलाई नि: शुल्क सेट गर्दछ।

जब बिरामी वा पापको भ्रमले तपाईंलाई लोभ्याउँछ, तब परमेश्वर र उहाँको धारणामा स्थिर रहनुहोस्। उहाँको समानता बाहेक अरू केहि पनि तपाईंको विचारमा रहन दिनुहोस्।

14. 495 : 6-16

If sickness is true or the idea of Truth, you cannot destroy sickness, and it would be absurd to try. Then classify sickness and error as our Master did, when he spoke of the sick, "whom Satan hath bound," and find a sovereign antidote for error in the life-giving power of Truth acting on human belief, a power which opens the prison doors to such as are bound, and sets the captive free physically and morally.

When the illusion of sickness or sin tempts you, cling steadfastly to God and His idea. Allow nothing but His likeness to abide in your thought.

15. 391 : 7-9

रोगको असीमित वा उन्नत चरणहरूमा अन्धो र शान्त प्रस्तुतीको सट्टा तिनीहरूको विद्रोहमा उठ्नुहोस्।

15. 391 : 7-9

Instead of blind and calm submission to the incipient or advanced stages of disease, rise in rebellion against them.

16. 390 : 20-26

पाप वा बिमारीको कुनै दावा सोच्न मा बढ्न को लागी सहन। यसलाई अमिल्दो विश्वासका साथ खारेज गर्नुहोस्, किनकि तपाईंलाई थाहा छ कि उहाँ पापको बारेमा भन्दा रोगबिमारको लेखक हुनुहुन्न। पाप वा रोगको आवश्यकतालाई समर्थन गर्न तपाईंसँग उहाँको कुनै कानून छैन, तर त्यो आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्न र बिरामीहरूलाई निको पार्ने ईश्वरीय अधिकार तपाईंसँग छ।

16. 390 : 20-26

Suffer no claim of sin or of sickness to grow upon the thought. Dismiss it with an abiding conviction that it is illegitimate, because you know that God is no more the author of sickness than He is of sin. You have no law of His to support the necessity either of sin or sickness, but you have divine authority for denying that necessity and healing the sick.

17. 393 : 8-15

दिमाग शारीरिक शारीरिक इन्द्रियको मालिक हो, र बिमारी, पाप, र मृत्युलाई जित्न सक्छ। यो ईश्वर-प्रदान अधिकार प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंको शरीर लिनुहोस्, र यसको भावना र कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। सबैको प्रतिकार गर्न आत्माको शक्तिमा उठ्नुहोस् जुन राम्रो कुराको विपरित छ। परमेश्वरले मानिसलाई यसको योग्य बनाउनुभएको छ, र कुनै पनि कुराले क्षमता दिईएको छैन र ईश्वरीय रूपमा मानिसमा दिईएको शक्तिलाई।

17. 393 : 8-15

Mind is the master of the corporeal senses, and can conquer sickness, sin, and death. Exercise this God-given authority. Take possession of your body, and govern its feeling and action. Rise in the strength of Spirit to resist all that is unlike good. God has made man capable of this, and nothing can vitiate the ability and power divinely bestowed on man.


दैनिक कर्तव्यहरू

मेरी बेकर एड्डी द्वारा

दैनिक प्रार्थना

प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्नु यस चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ: "तपाईंको राज्य आउँछ;" ईश्वरीय सत्य, जीवन, र प्रेमको शासन ममा स्थापित होस्, र मबाट सबै पाप हटाउन; र तपाईंको वचनले सबै मानिसजातिको स्नेह समृद्धि, र तिनीहरूलाई शासन गर्न सक्छ!

चर्च म्यानुअल, अनुच्छेद 8 सेक्सन।4 ।

प्रेरणा र कार्यहरूको लागि नियम

न त दुश्मनी वा न केवल व्यक्तिगत अनुलग्नकले मदर चर्चका सदस्यहरूको मनसाय वा कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। विज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र मानिसलाई चलाउँछ; र एक इसाई वैज्ञानिकले प्रेमको मिठो सुविधाहरू प्रतिबिम्बित गर्छन्, पापलाई हप्काउँदा, साँचो भ्रातृत्व, परोपकार र क्षमा मा। यस चर्चका सदस्यहरूले दिनहुँ हेर्नुपर्दछ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रार्थना गर्नुपर्दछ, भविष्यवाणी गर्न, न्याय गर्ने, निन्दा गर्ने, सल्लाह दिने, प्रभाव पार्ने वा गल्तीबाट प्रभावित हुनबाट।

चर्च म्यानुअल, अनुच्छेद 8 सेक्सन।1 ।

ड्यूटी गर्न सतर्कता

यो चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ कि उसले आक्रामक मानसिक सल्लाहको विरुद्ध दिन प्रतिदिन स्वयंलाई बचाउनु पर्छ, र परमेश्वर, आफ्ना नेता र मानिसजातिप्रति आफ्नो दायित्वलाई बिर्सनु वा बेवास्ता गर्नु हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिनेछ, र न्याय गरिनेछ वा दोषी हुनेछ।

चर्च म्यानुअल, अनुच्छेद 8 सेक्सन।6 ।


████████████████████████████████████████████████████████████████████████